Directeur-Bestuurder

Vacature gesloten

Directeur-Bestuurder

Bazalt Wonen Zaltbommel en Werkendam

Wat is vereist?

 • Wo werk- en denkniveau
 • Ruime leidinggevende ervaring en bestuurlijke kwaliteiten
 • Ervaring in samenwerking met stakeholders en onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden
 • Ervaring met bestuurlijke context en bijbehorende rollen
 • Visie op de opgaven voor de volkshuisvesting
 • Kennis van en ervaring met vastgoed, acquisitie en (concept)ontwikkeling in het bijzonder
 • Ervaring met het optimaliseren van bedrijfsvoering en professionalisering van een organisatie
 • Kennis van de (context en opgaven voor de) corporatiesector
 • Aantoonbare betrokkenheid bij de maatschappelijke doelen van Bazalt Wonen en affiniteit met huurders
 • Inspirerend en verbindend

Wat krijg je?

 • Maximaal €181.000 p/j (op basis van kennis en ervaring en conform de WNTnorm)
 • 36-urige werkweek (functiecontract)
 • 189,5 vakantie-uren (functiecontract)
 • Trainings- en opleidingsmogelijkheden en PE-verplichting
 • Pensioenregeling
 • Telefoon, tablet, thuiswerkmogelijkheden
 • Een gezondheidsbudget van 75 euro bruto

Wat doe je?

 • 20% Medewerkers coachen en inspireren
 • 30% Relatiebeheer externe maatschappelijke partijen
 • 40% Vergaderingen en interne overleggen
 • 10% Mooie momenten vieren en boegbeeld zijn van de organisatie

Deze vacature is gemaakt op basis van gesprekken met medewerkers in de functie. Zo krijg jij een realistisch beeld van de baan.

Stel direct een vraag

Karin Broekhuizen

Geassocieerd Senior Adviseur

Vacature

Als directeur-bestuurder werk je samen met de managementteams en de medewerkers aan het realiseren van de ambities van Bazalt Wonen. Het MT van Bazalt Wonen bestaat uit de manager Markt & Maatschappij, manager Finance, Data & IT en de bestuurssecretaris. Het MT van Bouwlinie bestaat uit de manager Nieuwbouw, financieel adviseur Bouwlinie en de bestuurssecretaris. Zij werken als multidisciplinair team samen, waarin de directeur-bestuurder richting geeft aan de hoofdlijnen en vanuit een integrale benadering stuurt op resultaat. Vanuit een gedeelde opgave, maar ieder met een eigen verantwoordelijkheid. De directeur-bestuurder vervult daarin een rol als inspirerende partner voor de individuele MT-leden.

De directeur-bestuurder is iemand die de volkshuisvestelijke opgaven centraal zet en van daaruit open staat voor kansen die zich voordoen. Daarvoor volg je ontwikkelingen in de omgeving die kunnen bijdragen aan ambities van Bazalt Wonen. In de vertaling hiervan naar mogelijkheden voor de organisatie toon je initiatief en ondernemerschap. Daarbij blijf je scherp op consequenties van vernieuwing en ben je realistisch in termen van haalbaarheid voor de organisatie. Vernieuwend opdrachtgeverschap maakt daar deel van uit: aandacht voor structurele samenwerking ten behoeve van efficiency, bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop. Medewerkers worden aan de voorkant actief betrokken bij het maken van afwegingen om zo intern draagvlak te krijgen voor keuzes die worden gemaakt. Het herkennen en benutten van kansen voor het realiseren van nieuwbouw vraagt in het bijzonder de aandacht.

Om de toekomstige opgaven te realiseren is het nodig dat de nieuwe directeur-bestuurder inspiratie en vernieuwing weet te combineren om zo te faciliteren dat de opgaven in de buitenwereld naar binnen toe kunnen worden vertaald. Daarvoor onderhoudt de directeur-bestuurder een relevant extern netwerk waarin Bazalt Wonen een heldere positionering heeft, zowel lokaal als regionaal. Indien nodig voor het realiseren van maatschappelijke doelen is de directeur-bestuurder ook breder zichtbaar in de corporatiesector en hierbuiten. De directeur-bestuurder bewaakt in de eigen zichtbaarheid het evenwicht tussen binnen en buiten. Dat betekent het vervullen van de rol als boegbeeld, maar tegelijkertijd het stimuleren van MT en medewerkers om ook zichtbaar te zijn in externe netwerken. De basis hiervoor ligt in de grondhouding dat het realiseren van de opgaven alleen in samenwerking kan. Daarin richt de directeur-bestuurder zich sterk op het organiseren van het proces met een goed gevoel voor de relatie en verhoudingen en staat hij/zij open voor de dialoog en het goede gesprek. Belangrijke stakeholders zoals de gemeenten, maatschappelijke partners als zorg & welzijnsorganisaties en de huurdersverenigingen worden vanuit een gelijkwaardige positie benaderd en betrokken.

De directeur-bestuurder speelt een belangrijke rol in het vergroten van het lerend vermogen van de organisatie. Dat vraagt een open houding ten aanzien van vernieuwing en innovatie en ruimte om te experimenteren. Als cultuurdrager worden uitingen van coachend en dienend leiderschap gevraagd die voor de gehele organisatie zichtbaar zijn en waarbij voorbeeldgedrag wordt getoond. Dat vraagt enerzijds het geven van ruimte aan professionals en het aanzetten tot vernieuwing en anderzijds het begrenzen van diezelfde ruimte indien nodig. Het bespreekbaar maken van lastige situaties, het openstaan voor feedback en zelfreflectie zijn daarin belangrijke eigenschappen. De directeur-bestuurder is laagdrempelig toegankelijk en zorgt voor een transparante en duidelijke wijze van communiceren. Persoonlijke aandacht en het kunnen schakelen tussen verschillende niveaus is daarin vanzelfsprekend. Zorgvuldigheid en integriteit zijn het uitgangspunt en de principes van good governance vormen een leidraad voor handelen.

Ben jij de verbindende en inspirerende bestuurder die Bazalt Wonen verder brengt in het realiseren van de ambities? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Werkweek

Directeur-bestuurder

Op een leuke werkdag zie je dat huurders blij zijn met hun huis bij de oplevering van een nieuwbouwproject. Daarnaast vertelt een medewerker je bij het koffieapparaat dat hij geslaagd is voor een cursus.

Op een mindere werkdag lees je de toelichting op de jaarrekening een tweede keer door en bereidt je je voor op een klacht bij de klachtencommissie.

 • 07:00
 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:00
  • Gesprek over grondprijs flexwoningen met tussenpersoon en ontwikkelaar
  • Lunch onderweg
  • Mail bijwerken
  • Overleg met gemeente
  • Reistijd
  • Afspraken voorbereiden
  • Digitaal overleg met zorginstellnig
  • Gesprek met afdeling communicatie over strategische visie
  • MT-overleg Bazalt en Bouwlinie
  • Oplevering nieuwbouwproject bijwonen
  • Mail bijwerken
  • Reistijd
  • Gesprek met medewerker over samenwerking met externe partij
  • Afspraak met andere corporatiedirecteur over samenwerking
  • Lunch
  • Mail bijwerken
  • Overleg Ondernemingsraad
  • OR voorbereiden
  • Koers, ambities en resultaten afstemmen
  • Beleidsstukken doorlezen

Voorbeeld uit de praktijk

Een ontwikkelaar geeft aan dat er een forse stijging in bouwkosten zit en de huur kan niet verhoogd worden. Wat doe je?

Je voert het gesprek met de ontwikkelaar en MT-leden. Wat gaan jullie doen: door of niet? Jullie besluiten dat de organisatie deze last voor dit project wel wil dragen, omdat het past binnen de ambities van Bazalt Wonen en bij de prestatieafspraken die gemaakt zijn met de gemeente. Je stapt naar de RvC om de goedkeuring te organiseren. Wanneer dit geregeld is, kunnen jullie verder en komt het project weer bij de ontwikkelaar te liggen.

Groeipad

Opleiding en ontwikkeling staan bij Bazalt Wonen hoog op de agenda. De corporatie reserveert ruim 4% van de brutoloonsom voor opleidingen, en je kunt samen met andere collega’s meewerken aan organisatiebrede projecten. Bazalt Wonen is een relatief compact bedrijf. Hierdoor hebben ze brede functies en leg je makkelijk contact met collega’s; zo kun je je snel ontwikkelen. Met je leidinggevende bespreek je welke vakinhoudelijke en persoonlijke opleidingen nodig zijn.

Directeur-bestuurder

Werken bij Bazalt Wonen

Bazalt Wonen biedt woningzoekenden een (t)huis; de corporatie verhuurt bijna 7.000 woningen in de Bommelerwaard en Altena. Bazalt Wonen wil een klantgerichte, professionele en toegankelijke corporatie zijn, waarbij de klant altijd centraal staat. Ze zijn duidelijk en blijven de klant positief verrassen, naast het primaire aanbod (betaalbare woning voor sociale doelgroep). En ze zoeken de juiste verbinding met zowel de huurder, de regio als de partijen waarmee de corporatie samenwerkt. Een belangrijke en boeiende taak die Bazalt Wonen als team professioneel oppakt, vanuit zakelijk en sociaal oogpunt. Financieel rendement is een voorwaarde om zaken gedaan te krijgen, maar het is zeker niet de enige drijfveer. Bij Bazalt Wonen werken ambitieuze professionals met een warme houding en kennis van zaken. Iedere dag is anders en er is ruimte voor creativiteit, samenwerken en initiatief nemen.

Staat er voor jou geen passende vacature tussen, maar zie je werken bij Bazalt Wonen wel zitten? We waarderen jouw interesse enorm! Reageer via een open sollicitatie, dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn. Houd in de tussentijd zelf ook onze 'Werken bij' pagina én onze social media in de gaten.

Volg jij op dit moment een opleiding (MBO, HBO of WO) en ben jij op zoek naar een stageplaats? Bij Bazalt Wonen helpen wij je graag om te groeien in kennis en ervaring. Wij bieden leuke en uitdagende stageplaatsen aan. Het relatief jonge team woonprofessionals van Bazalt Wonen bestaat uit mensen die goed en graag met elkaar samenwerken en elkaar versterken. Hiermee geven wij jou de ruimte voor werk, groei en ontwikkeling. Je bent van harte welkom om jouw kennis in de praktijk te brengen en met ons te delen!

Ben je benieuwd naar de muzieksmaak van de medewerkers van Bazalt Wonen? Luister hier de Spotify lijst.

 • Hoofdkantoor in Zaltbommel
 • Actief in Nederland
 • 70 medewerkers
 • Opgericht in 1919
 • 50% / 50%
 • Gem. leeftijd 41 jaar
 • Business casual
 • Thuiswerkmogelijkheden en -vergoeding

Collega's

Mustapha Bounjoua (44) - Inkoopadviseur

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Het maatschappelijk ondernemend bezig zijn en het nastreven naar professionaliteit en verbetering trok mij erg aan. De mate van zelfstandigheid die van je verwacht wordt en de vrijheid die je ervoor krijgt in het uitoefenen van je functie maakt dat ik er met veel plezier werk.

Wat was je vorige baan?
Contractbeheerder.

Wat doe je in je vrije tijd?
Voetballen, fitness en het maken van een stevige wandeling.

Maruscha (29) - Medewerker Contractonderhoud

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Hiervoor was ik werkzaam bij een groot commercieel bedrijf. Wat ik daar heel erg miste was het gevoel dat je écht deel bent van de organisatie. Toen ik de vacature bij Bazalt Wonen zag was ik direct nieuwsgierig. De sollicitatie- en kennismakingsgesprekken voelde als een warm bad.

Wat was je vorige baan?
Montageplanner

Wat doe je in je vrije tijd?
Voetballen, festivals bezoeken en leuke dingen doen met vrienden en familie

Sandra (38) - Woonconsulent op de afdeling Wonen

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Woonconsulent is een veelzijdige functie, waarbij je niet alleen achter de voordeur komt, maar ook gebruik maakt van ons netwerk. Daarbij kan ik in mijn functie gebruik maken van mijn opleiding en vaardigheden uit mijn vorige baan. Deze combinatie maakt het dat ik heel graag deze functie wilde gaan doen. Tot op de dag als vandaag heb ik daar heb ik geen moment spijt van gehad!

Wat was je vorige baan?
Politieagent

Romano van Heukelum (26) - Projectleider

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Toen ik aan het afstuderen was kwam de vacature van Rayonopzichter voorbij van het rayon Woudrichem. Ik moest nog wel vier maanden naar school, maar ik dacht probeer het toch. Daar heb ik nooit spijt van gehad. Na een zeer goed gesprek waren we er snel uit. Ik ben toen op mijn les vrije dag gaan werken en toen ik mijn diploma op zak had, ben ik fulltime aan de slag gegaan. Nu zes jaar later zit ik er nog steeds, maar dan in de rol als Projectleider.

Wat was je vorige baan?
Rayonopzichter

Wat doe je in je vrije tijd?
Het organiseren van de leukste feestjes en evenementen

Diana Klopstra (48) - Woonconsulent Sociaal Beheer.

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Hiervoor was ik werkzaam bij Halt en als gezinscoach. Ik wilde meer uitdaging en een breder takenpakket. Tevens zocht ik een mooie mix van wet- en regelgeving en in contact zijn met mensen. Deze uitdaging heb ik gevonden bij Bazalt Wonen. Geen dag is hetzelfde!

Wat was je vorige baan?
Gezinscoach en Haltmedewerker.

Wat doe je in je vrije tijd?
Gezellig afspreken met vrienden en familie en genieten van ons huis en onze tuin.

Melissa van der Geld, (28) - Afdeling Markt en Maatschappij, Financieel klantconsulent

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Bazalt Wonen wil haar huurders echt leren kennen. De tijd en vrijheid die ik krijg om in gesprek te gaan met huurders vind ik erg fijn. Juist daardoor kunnen we problemen voorkomen. Ik was op zoek naar deze mensgerichte aanpak.

Wat was je vorige baan?
Bewindvoerder

Wat doe je in je vrije tijd?
Sporten en tijd doorbrengen met familie of vrienden

Interessante baan?